Condicions Generals de Contractació

1. Parts i acceptació de les Condicions Generals de Contractació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes Maria Piñol Barceló, el nom comercial del qual és Llueix Vida Rural (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a C/ Carrasclet 14, 43776, Capçanes, Tarragona , N.I.F. 39470075M i mail: info@llueixvidarural.cat, sent titular del lloc web www.llueixvidarural.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat. 

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris. 

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@llueixvidarural.cat per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.llueixvidarural.cat  del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats

Llueix Vida Rural no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de Llueix Vida Rural pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Llueix Vida Rural per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.llueixvidarural.cat , així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.llueixvidarural.cat.

Llueix Vida Rural és una marca de roba social i solidaria que ven roba de proximitat, de la qual part de l’import de la venda (6€ en les dessuadores, 3€ en les samarretes, 2€ en les bosses) es destinarà a associacions sense ànim de lucre que l’usuari triï entre les que es mostren a la pàgina web. En el procés de compra d’una peça de roba, l’usuari podrà escollir del llistat d’associacions, la que vulgui destinar la part de diners del donatiu. Llueix Vida Rural ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web o al punt de recollida Carrer Carretera, 19 de 43777 Guiamets (Priorat). També disposa els seus productes en botigues físiques que es poden trobar en un apartat del web.

2. Objecte del contracte:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.llueixvidarural.cat  està activa per a Catalunya, totes les comunitats autònomes d’Espanya (incloses les illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla) i Andorra.

2.3 Capacitat per a contractarPer a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.llueixvidarural.cat  es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.llueixvidarural.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Llueix Vida Rural es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3. Informació subministrada al web www.llueixvidarural.cat:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web www.llueixvidarural.cat.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.llueixvidarural.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.llueixvidarural.cat es mostren en català i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma.

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible amb la opció de reserva. En aquest cas, el podrà comprar i se li indicarà el termini  en el que el rebrà que serà superior a l’habitual. 

3.4 Dret d’anul·lació: Llueix Vida Rural es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.llueixvidarural.cat . Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de Llueix Vida Rural li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les onze (11:00) hores, quedant per al dia hàbil següent a Capçanes (Tarragona). Les comandes que es rebin els divendres a partir de l’hora indicada i dissabtes i diumenges, es processaran el dilluns o primer dia hàbil. Els terminis de les entregues de les comandes estan detallats a l’apartat 5 de les presents condicions. 

3.6 Frau: Si Llueix Vida Rural sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. Procediment de compra:

L’usuari, per a poder accedir a la compra dels productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà una contrasenya i se li generarà automàticament un nom d’usuari, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir el seu nom d’usuari per tal d’evitar paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic en ell i s’afegirà automàticament a la “cistella de compra”. 
 2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.
 3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant dues formes:

  a) El registre de l‘usuari: si no és usuari registrat prèviament, per a poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), s’haurà de complimentar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la Política de Privacitat). Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.

  b) Si ja estigués registrat i fos ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el seu nom d’usuari i contrasenya.

 5. Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 6. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar les seves dades de facturació i enviament; una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 7. Abans de finalitzar la compra, l’usuari podrà escollir a quina entitat sense ànim de lucre vol que es destini una part de l’import.
 8. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis d’entrega del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.llueixvidarural.cat.

Llueix Vida Rural proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto info@llueixvidarural.cat, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix. 

5. Enviament

5.1 Empresa de transport: Es realitzaran a través de la companyie TNS a Catalunya i Tipsa a la resta d’Espanya, el telèfon d’atenció al client de les quals és 638 84 70 23 (Pere Ayora).

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament estàndard (preus sense 21% IVA) s’aplicaran de la següent manera:

Zona 1 Tarragona 

 • de 0 kg a 2 kg: 5,62€
 • de 2 kg a 5 kg: 5,91€
 • de 5 kg a 10 kg: 6,54€

Zona 2 Catalunya
(províncies Lleida, Barcelona i Girona)

 • de 0 kg a 2 kg: 5,91€
 • de 2 kg a 5 kg: 6,26€
 • de 5 kg a 10 kg: 6,75€

Zona 3 Balears menors 
(Formentera i Cabrera)

 • de 0 kg a 1 kg: 13,47€
 • de 1kg a 5kg: 10,78
 • de 5 kg a 10kg: 12,20€

Zona 4 Balears majors
(Mallorca, Menorca i Eivissa)

 • de 0 kg a 1 kg : 10,55€ (enviament en avió)
 • de 1kg a 5kg: 8,60€
 • de 5 kg a 10kg: 10,02€

Zona 5 Canàries menors 
(Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera i El Hierro)

 • de 0 kg a 1 kg: 16,97€ (enviament en avió)
 • de 1kg a 5kg: 37,38€
 • de 5 kg a 10kg: 48,94€
 • opció marítima (enviament 1 setmana), fins a 10kg: 29,19€
  + cost d’aduana 

Zona 6 Canàries majors
(Gran Canària, Tenerife i La Palma)

 • de 0 kg a 1 kg : 11,50€ 
 • de 1kg a 5kg: 29,35€
 • de 5 kg a 10kg : 40,89€
 • opció marítima (enviament 1 setmana), fins a 10kg: 15,88€
  + cost d’aduana

Zona 7 Ceuta i Melilla

 • de 0 kg a 1 kg: 15,18€
 • de 1 kg a 2 kg: 22,79€
 • de 2 kg a 5 kg: 13,54€
 • a partir 5kg: 13,54€ + 4,84€/kg adicional

Zona 8 Resta d’Espanya
(províncies peninsulars excepte Catalunya)

 • de 0 kg a 2 kg: 6,22€
 • de 2 kg a 5 kg: 6,61€
 • de 5 kg a 10 kg: 7,70€

Zona 9 Andorra

 • de 0 kg a 5 kg: 23,44€
 • de 5,1 kg a 10 kg: 24,77€

Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament abans esmentats.

Si l’usuari es trova fora d’una zona d’enviament, pot contactar al correu info@llueixvidarural.cat per valorar com fer l’entrega.

5.3 Adreça d’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà de dues maneres possibles:

 1. en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari;
 2. en el punt de recollida de Llueix Vida Rural, al carrer Carretera, 19 (43777 Els Guiamets).

Quan es realitza la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida.

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a destinacions de Catalunya, Andorra, València i Aragó. 

Llueix Vida Rural posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

 1. Terminis d’entrega: El termini d’entrega acostuma a estar comprès entre:
 • Enviaments Catalunya en 72 hores,
 • Enviaments comunitats autònomes peninsulars d’Espanya en 96 hores,
 • Enviaments comunitats autònomes insulars d’Espanya en 120 hores,
 • Enviaments Andorra en 96 hores, depenent del producte, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. 

En el cas de productes no disponibles i que s’han reservat, el període d’entrega comptarà a partir del període que Llueix Vida Rural li hagi abans de finalitzar la compra

S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

Si ha sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas, els rebrà junts. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@llueixvidarural.cat indicant el número de comanda.

5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment de l’entrega de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent per a què pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

5.6 Danys en l’entrega: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat a l’email info@llueixvidarural.cat, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic. 

Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella a l’email info@llueixvidarural.cat

6. Preus i terminis de la validesa de les ofertes

Tots els preus exposats a la botiga www.llueixvidarural.cat  inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop confirmat el pagament. Al finalitzar la compra rebrà un alabarà de confirmació.  

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció. 

La modalitat d’entrega està detallada a l’apartat 5 d’aquestes condicions generals.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar via correu electrònic a l’adreça facilitada.

7. Formes de pagament

Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignat i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

8. Dret de desistiment:

8.1 Dret de desistiment: L’usuari pot exercir el dret de desistiment i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; haurà de realitzar-se el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, aquestes aniran a càrrec de l’usuari-consumidor. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor tan sols serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos distinta a la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per a dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir el formulari que trobarà en aquest enllaç amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del producte/dels productes dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) junt a les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns-el a través del mail info@llueixvidarural.cat o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del producte/dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els que li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat. 

És recomanable la devolució en el seu embalatge original. En cas de què no sigui possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del producte/dels productes que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra. 

8.2 Devolució per error en la comanda per part de Llueix Vida Rural: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Llueix Vida Rural correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució correran a càrrec de Llueix Vida Rural que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat 9.1.  En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

9. Reintegraments:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi el dret de desistiment), es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

10. Garanties aplicables i serveis postvenda:

10.1 Garantia: Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la compra pot optar per qualsevol d’aquestes opcions:

 1. Bescanviar el producte per la talla correcte d’aquest.
 2. Canviar l’article per un altre, si el preu del producte fos superior al del producte canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, Llueix Vida Rural haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari. Llueix Vida Rural respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des de l’entrega; el consumidor-usuari haurà d’informar a Llueix Vida Rural de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

11. Donacions

Una part de l’import (6€ en les dessuadores, 3€ en les samarretes, 2€ en les bosses) de les vendes de Llueix Vida Rural es destinarà a associacions sense ànim de lucre que l’usuari triï entre les que es mostren a la pàgina web, abans de finalitzar la compra. Llueix Vida Rural facilitarà a l’entitat escollida el nom, la comarca i el correu electrònic de les persones que han fet la donació.

El finançament obtingut per les donacions dels tercers (donants), l’entitat a la que es fa la donació rebrà per cobrament directe al compte que hagi facilitat, per rebre les aportacions un cop arribat a la quantitat pactada o pel transcurs de 3 mesos. L’entitat receptora del donatiu, entregarà un document de certificat conforme s’ha efectuat el cobrament.

12. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

13. Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU). 

15. Normativa aplicable:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

16. Comentaris i suggeriments:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-ho a través del nostre email.

Començar la conversa
1
💬
Hola 👋🏻 Sóc la Maria, molt de gust!
Et puc ajudar en alguna cosa?